ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನಕಲಿಸಲಾಗಿದೆ

ಟ್ರಾವೆಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

ಉಚಿತ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪರಿಕರವು ನೀವು ಕ್ರಮಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿರುವ ದೂರ ಮತ್ತು ಆ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಗವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಗ
0.00

ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಗ ಎಂದರೇನು?

ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಗವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ವಾಹನ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಾರಿಗೆಯು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುವ ದರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಂಟೆಗೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳು (ಕಿಮೀ/ಗಂ) ಅಥವಾ ಮೈಲುಗಳು ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ (ಎಂಪಿಎಚ್) ನಂತಹ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾರಿಗೆಯ ವಿಧಾನ, ಭೂಪ್ರದೇಶ, ಸಂಚಾರ, ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ವೇಗದ ಮಿತಿಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಗವು ಬದಲಾಗಬಹುದು.

ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಗವನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದು?

ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಗವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವ ಸೂತ್ರವು:

ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಗ = ದೂರ ÷ ಸಮಯ

ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಲು, ನೀವು ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ದೂರ ಮತ್ತು ಆ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಮಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು 5 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 300 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದರೆ, ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು ಹೀಗಿರುತ್ತದೆ:

ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಗ = 300 ಕಿಮೀ ÷ 5 ಗಂಟೆಗಳು

ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಗ = 60 ಕಿಮೀ/ಗಂ

ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಗವು ಗಂಟೆಗೆ 60 ಕಿ.ಮೀ.

ಇದು ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಗವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಮೂಲಭೂತ ಸೂತ್ರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣದ ನಿಜವಾದ ವೇಗದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಥವಾ ಇತರ ವಿಳಂಬಗಳಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.