Resultat copiat

Calculadora de velocitat de viatge

Eina en línia gratuïta que us ajuda a calcular la vostra velocitat de viatge en funció de la distància que voleu recórrer i del temps que trigarà a cobrir aquesta distància.

Velocitat de viatge
0,00

Quina és la velocitat de viatge?

La velocitat de viatge es refereix a la velocitat a la qual una persona, vehicle o qualsevol altra forma de transport es mou d'un lloc a un altre. Normalment es mesura en unitats com ara quilòmetres per hora (km/h) o milles per hora (mph). La velocitat del viatge pot variar en funció de diversos factors, com ara el mode de transport, el terreny, el trànsit, les condicions meteorològiques i els límits de velocitat.

Com calcular la velocitat de viatge?

La fórmula per calcular la velocitat de viatge és:

Velocitat de viatge = distància ÷ temps

Per utilitzar aquesta fórmula, cal saber la distància recorreguda i el temps que triga a cobrir aquesta distància. Per exemple, si viatgeu 300 quilòmetres en 5 hores, el càlcul seria:

Velocitat de viatge = 300 km ÷ 5 hores

Velocitat de viatge = 60 km/h

Per tant, la velocitat de viatge en aquest cas és 60 quilòmetres per hora.

Tingueu en compte que aquesta és una fórmula bàsica per calcular la velocitat del viatge i no té en compte factors com ara les parades, el trànsit o altres retards que poden afectar la velocitat real del viatge.