निकाल कॉपी केला

डेज कॅल्क्युलेटर जोडा किंवा वजा करा

मोफत ऑनलाइन टूल जे तुम्हाला दिलेल्या तारखेला किंवा त्यापासून काही दिवस जोडून किंवा वजा करून नवीन तारीख मोजण्यात मदत करते.

निकालाची तारीख
0000-00-00

तारखेची गणना कशी करावी?

विशिष्ट तारखेपासून तारखेची गणना करण्यासाठी, तुम्हाला त्या तारखेपासून किती दिवस जोडायचे किंवा वजा करायचे आहेत हे तुम्हाला माहित असणे आवश्यक आहे. अनुसरण करण्यासाठी येथे चरणे आहेत:

  1. आपण ज्या विशिष्ट तारखेपासून गणना करू इच्छिता त्यापासून प्रारंभ करा.
  2. तुम्हाला त्या तारखेपासून दिवस जोडायचे की वजा करायचे ते ठरवा. जर तुम्हाला दिवस जोडायचे असतील तर तुम्हाला जोडा पर्याय निवडावा लागेल. जर तुम्हाला दिवस वजा करायचे असतील तर तुम्हाला वजा करा पर्याय निवडावा लागेल.
  3. तुम्हाला किती दिवस जोडायचे किंवा वजा करायचे आहेत ते ठरवा. उदाहरणार्थ, जर तुम्हाला विशिष्ट तारखेपासून 30 दिवसांची तारीख काढायची असेल, तर तुम्हाला 30 दिवस प्रविष्ट करावे लागतील.
  4. विशिष्ट तारीख आणि तुम्ही जोडू किंवा वजा करू इच्छित दिवसांची संख्या प्रविष्ट करा. त्यानंतर कॅल्क्युलेटर तुम्हाला नवीन तारीख देईल.
  5. ती बरोबर असल्याची खात्री करण्यासाठी नवीन तारीख तपासा. तुम्ही योग्य विशिष्ट तारीख आणि जोडण्यासाठी किंवा वजा करण्यासाठी योग्य दिवसांची संख्या प्रविष्ट केली आहे हे दोनदा तपासा.

या चरणांचे अनुसरण करून, तुम्ही एका विशिष्ट तारखेपासून सहजपणे नवीन तारखेची गणना करू शकता.