Resultat copiat

Calculadora d'afegir o restar dies

Eina en línia gratuïta que us ajuda a calcular una data nova afegint o restant un nombre determinat de dies a una data determinada.

Data del resultat
0000-00-00

Com calcular una data?

Per calcular una data a partir d'una data específica, haureu de saber el nombre de dies que voleu afegir o restar d'aquesta data. Aquests són els passos a seguir:

  1. Comenceu amb la data específica a partir de la qual voleu calcular.
  2. Decideu si voleu sumar o restar dies a aquesta data. Si voleu afegir dies, haureu de seleccionar l'opció Afegeix. Si voleu restar dies, haureu de seleccionar l'opció Resta.
  3. Determineu el nombre de dies que voleu sumar o restar. Per exemple, si voleu calcular la data a 30 dies a partir de la data específica, haureu d'introduir 30 dies.
  4. Introduïu la data específica i el nombre de dies que voleu afegir o restar. Aleshores, la calculadora us donarà la nova data.
  5. Comproveu la nova data per assegurar-vos que és correcta. Comproveu que heu introduït la data específica correcta i el nombre correcte de dies per sumar o restar.

Si seguiu aquests passos, podeu calcular fàcilment una nova data a partir d'una data específica.