Resultat kopiert

Legg til eller trekk fra dager Kalkulator

Gratis online verktøy som hjelper deg å beregne en ny dato ved å legge til eller trekke fra et visst antall dager til eller fra en gitt dato.

Resultatdato
0000-00-00

Hvordan beregne en dato?

For å beregne en dato fra en bestemt dato, må du vite antall dager du vil legge til eller trekke fra den datoen. Her er trinnene du skal følge:

  1. Begynn med den spesifikke datoen du vil regne ut fra.
  2. Beslutt om du vil legge til eller trekke fra dager fra den datoen. Hvis du vil legge til dager, må du velge alternativet Legg til. Hvis du vil trekke fra dager, må du velge Subtraher-alternativet.
  3. Finn ut hvor mange dager du vil legge til eller trekke fra. For eksempel, hvis du vil beregne datoen 30 dager fra den spesifikke datoen, må du angi 30 dager.
  4. Skriv inn den spesifikke datoen og antall dager du vil legge til eller trekke fra. Kalkulatoren vil da gi deg den nye datoen.
  5. Sjekk den nye datoen for å sikre at den er riktig. Dobbeltsjekk at du har angitt riktig dato og riktig antall dager for å legge til eller trekke fra.

Ved å følge disse trinnene kan du enkelt beregne en ny dato fra en bestemt dato.