התוצאה הועתקה

מחשבון הלוואות

כלי מקוון חינם שעוזר לך לחשב את התשלומים החודשיים והעלות הכוללת של הלוואה. זה לוקח בחשבון גורמים כמו סכום ההלוואה, שיעור הריבית וטווח ההלוואה כדי לקבוע את התשלום החודשי והעלות הכוללת של ההלוואה.

%
סכום תשלום לתשלום
0.00
סך ריבית ששולמה
0.00

כמה הלוואה אתה יכול להרשות לעצמך?

סכום ההלוואה שניתן להרשות לעצמנו תלוי במגוון גורמים, כולל הכנסות, הוצאות, יחס חוב להכנסה, ניקוד האשראי והתחייבויות פיננסיות אחרות.

ככלל אצבע, רוב המומחים הפיננסיים מציעים שסך כל תשלומי החוב שלך, כולל משכנתא, הלוואות רכב, כרטיסי אשראי וחובות אחרים, לא יעלה על 36% מההכנסה החודשית ברוטו שלך. זה ידוע בתור יחס החוב להכנסה.

תמיד חשוב לקחת בחשבון את מצבך הכלכלי הכללי ולהימנע מלקיחת חובות רבים יותר ממה שאתה יכול להרשות לעצמך להחזיר בנוחות. הקפד לקחת בחשבון יעדים או התחייבויות פיננסיות אחרות שיש לך, כגון חיסכון לפנסיה, קרנות חירום או השקעות אחרות.