Το αποτέλεσμα αντιγράφηκε

Υπολογιστής δανείου

Δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο που σας βοηθά να υπολογίσετε τις μηνιαίες πληρωμές και το συνολικό κόστος ενός δανείου. Λαμβάνει υπόψη παράγοντες όπως το ποσό του δανείου, το επιτόκιο και τη διάρκεια του δανείου για να καθορίσει τη μηνιαία πληρωμή και το συνολικό κόστος του δανείου.

%
Ποσό πληρωμής ανά δόση
0,00
Σύνολο καταβληθέντων τόκων
0,00

Πόσο δάνειο μπορείτε να αντέξετε οικονομικά;

Το ποσό του δανείου που μπορεί να αντέξει κάποιος εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων, των εξόδων, της αναλογίας χρέους προς εισόδημα, της πιστωτικής βαθμολογίας και άλλων οικονομικών υποχρεώσεων.

Κατά γενικό κανόνα Γενικά, οι περισσότεροι οικονομικοί εμπειρογνώμονες προτείνουν ότι οι συνολικές πληρωμές χρέους, συμπεριλαμβανομένων των στεγαστικών δανείων, των δανείων αυτοκινήτων, των πιστωτικών καρτών και άλλων χρεών, δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 36% του ακαθάριστου μηνιαίου εισοδήματός σας. Αυτό είναι γνωστό ως αναλογία χρέους προς εισόδημα.

Είναι πάντα σημαντικό να εξετάζετε τη συνολική οικονομική σας κατάσταση και να αποφεύγετε να αναλαμβάνετε περισσότερα χρέη από αυτά που μπορείτε άνετα να αντέξετε οικονομικά να αποπληρώσετε. Φροντίστε να λάβετε υπόψη τυχόν άλλους οικονομικούς στόχους ή υποχρεώσεις που έχετε, όπως αποταμιεύσεις συνταξιοδότησης, κεφάλαια έκτακτης ανάγκης ή άλλες επενδύσεις.