Το αποτέλεσμα αντιγράφηκε

Υπολογιστής τιμών μετά την έκπτωση

Δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο που σας βοηθά να υπολογίσετε την τιμή ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας μετά την εφαρμογή μιας έκπτωσης.

%
Τιμή μετά την έκπτωση
0,00
Ποσό έκπτωσης
0,00

Τι είναι η τιμή μετά την έκπτωση;

Η τιμή μετά την έκπτωση είναι το χρηματικό ποσό που κοστίζει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία μετά την εφαρμογή μιας έκπτωσης στην αρχική τιμή. Με άλλα λόγια, είναι η τελική τιμή που πληρώνει ο πελάτης για το είδος αφού ληφθεί υπόψη η έκπτωση. Για παράδειγμα, εάν ένα προϊόν έχει αναγραφόμενη τιμή 100 $, αλλά υπάρχει έκπτωση 20%, η τιμή μετά την έκπτωση θα είναι 80 $.

$100 - 20% έκπτωση = $80