Το αποτέλεσμα αντιγράφηκε

Υπολογιστής προμήθειας πωλήσεων

Δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο που σας βοηθά να υπολογίσετε το ποσό των χρημάτων που κερδίσατε ως προμήθεια με βάση το ποσοστό πωλήσεων και προμήθειας ενός πωλητή.

%
Ποσό προμήθειας
0,00

Τι είναι η προμήθεια πωλήσεων;

Η προμήθεια πωλήσεων είναι μια μορφή αποζημίωσης που καταβάλλεται σε έναν πωλητή ή ομάδα πωλήσεων για την πώληση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Συνήθως υπολογίζεται ως ποσοστό της τιμής πώλησης ή των εσόδων που παράγονται από την πώληση.

Η προμήθεια πωλήσεων χρησιμεύει ως κίνητρο και κίνητρο για τους πωλητές να πουλήσουν περισσότερα προϊόντα ή υπηρεσίες, καθώς τα κέρδη τους αυξάνονται όσο αυξάνεται ο όγκος των πωλήσεών τους. Το ποσοστό προμήθειας μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τον κλάδο, την εταιρεία και το συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία που πωλείται.

Για παράδειγμα, εάν ένας πωλητής πουλά ένα προϊόν με συνολική αξία πωλήσεων 10.000 $ και έχει ποσοστό προμήθειας 5%, η προμήθεια του θα είναι 500 $ (10.000 $ x 5% = 500 $).

Οι δομές προμηθειών πωλήσεων μπορεί να είναι απλές ή σύνθετες, ανάλογα με τον κλάδο και τους στόχους πωλήσεων της εταιρείας. Ορισμένες δομές προμηθειών πωλήσεων μπορεί να προσφέρουν βασικό μισθό συν προμήθεια, ενώ άλλες μπορεί να προσφέρουν μόνο προμήθεια χωρίς βασικό μισθό.