Resultat kopiert

Salgsprovisjonskalkulator

Gratis online verktøy som hjelper deg med å beregne mengden penger tjent som en provisjon basert på en selgers salgs- og provisjonssats.

%
Provisjonsbeløp
0,00

Hva er salgsprovisjon?

Salgsprovisjon er en form for kompensasjon som betales til en selger eller et salgsteam for å selge et produkt eller en tjeneste. Det beregnes vanligvis som en prosentandel av salgsprisen eller inntekten generert fra salget.

Salgsprovision fungerer som en motivasjon og insentiv for selgere til å selge flere produkter eller tjenester, ettersom inntektene deres øker ettersom salgsvolumet øker. Provisjonssatsen kan variere avhengig av bransjen, selskapet og det spesifikke produktet eller tjenesten som selges.

For eksempel, hvis en selger selger et produkt med en total salgsverdi på $10 000 og har en provisjonssats på 5 %, vil deres provisjon være $500 ($10 000 x 5% = $500).

Salgsprovisjonsstrukturer kan være enkle eller komplekse, avhengig av bransjen og selskapets salgsmål. Noen salgsprovisjonsstrukturer kan tilby en grunnlønn pluss provisjon, mens andre bare tilbyr provisjon uten grunnlønn.