Resultat kopiert

Profit Margin Calculator

Gratis online verktøy som hjelper deg å beregne fortjenestemarginen til et produkt eller en tjeneste, som er prosentandelen av inntekten som representerer fortjeneste etter at alle kostnader og utgifter er trukket fra.

Profittmarginprosent
0,00 %
Fortjenestebeløp
0,00

Hva er fortjenestemargin?

Fortjenestemargin er et finansielt forhold som måler lønnsomheten til en virksomhet eller et produkt ved å uttrykke fortjenestebeløpet som en prosentandel av inntekten. Med andre ord er det prosentandelen av inntekten som representerer fortjeneste etter at alle kostnader og utgifter er trukket fra.

Det finnes flere typer fortjenestemargin, inkludert brutto fortjenestemargin, driftsmargin og netto fortjenestemargin. Hver type fortjenestemargin fokuserer på et annet nivå av kostnader og utgifter.

Brutto fortjenestemargin er forholdet mellom bruttofortjeneste (inntekt minus varekostnader) og omsetning. Dette måler lønnsomheten til en bedrifts produkter eller tjenester før det tas hensyn til driftsutgifter og andre kostnader.

Driftsmargin er forholdet mellom driftsresultat (inntekt minus driftsutgifter) og inntekt. Dette måler lønnsomheten til en virksomhets drift, tar hensyn til alle driftsutgifter, som lønn, husleie og verktøy.

Netto fortjenestemargin er forholdet mellom nettofortjeneste (inntekt minus alle utgifter, inkludert skatter og renter) og inntekter. Dette måler den totale lønnsomheten til en virksomhet etter at alle kostnader og utgifter er trukket fra.

Fortjenestemargin er en viktig beregning for virksomheter fordi den viser hvor effektivt de genererer fortjeneste fra salget. En høy fortjenestemargin indikerer at en bedrift genererer mer fortjeneste for hver dollar av inntekter, mens en lav fortjenestemargin indikerer at en bedrift sliter med å generere fortjeneste.