Rezultat kopiran

Kalkulator profitne marže

Besplatni mrežni alat koji vam pomaže izračunati profitnu maržu proizvoda ili usluge, što je postotak prihoda koji predstavlja profit nakon oduzimanja svih troškova i izdataka.

Postotak profitne marže
0,00 %
Iznos dobiti
0,00

Što je profitna marža?

Profitna marža je financijski omjer koji mjeri profitabilnost poslovanja ili proizvoda izražavajući iznos dobiti kao postotak prihoda. Drugim riječima, to je postotak prihoda koji predstavlja dobit nakon što se oduzmu svi troškovi i izdaci.

Postoji nekoliko vrsta profitne marže, uključujući bruto profitnu maržu, operativnu profitnu maržu i neto profitnu maržu. Svaka vrsta profitne marže fokusira se na različitu razinu troškova i rashoda.

Bruto profitna marža je omjer bruto dobiti (prihod minus trošak prodane robe) i prihoda. Ovo mjeri profitabilnost poslovnih proizvoda ili usluga prije uzimanja u obzir operativnih troškova i drugih troškova.

Operativna profitna marža je omjer operativne dobiti (prihod minus operativni troškovi) i prihoda. Ovo mjeri profitabilnost poslovanja poduzeća, uzimajući u obzir sve operativne troškove, kao što su plaće, stanarina i komunalije.

Neto profitna marža je omjer neto dobiti (prihoda minus svi troškovi, uključujući poreze i kamate) i prihoda. Ovim se mjeri ukupna profitabilnost poslovanja nakon što se oduzmu svi troškovi i izdaci.

Profitna marža važna je metrika za tvrtke jer pokazuje koliko učinkovito ostvaruju profit od svoje prodaje. Visoka profitna marža ukazuje na to da poduzeće ostvaruje više profita za svaki dolar prihoda, dok niska profitna marža ukazuje na to da se poduzeće bori s stvaranjem profita.