Tulemus kopeeritud

Kasumimarginaali kalkulaator

Tasuta veebitööriist, mis aitab teil arvutada toote või teenuse kasumimarginaali, mis on protsent tulust, mis kujutab endast kasumit pärast kõigi kulude ja kulude mahaarvamist.

Kasumimarginaali protsent
0,00 %
Kasumi summa
0,00

Mis on kasumimarginaal?

Kasumimarginaal on finantssuhe, mis mõõdab ettevõtte või toote kasumlikkust, väljendades kasumi suurust protsendina tulust. Teisisõnu, see on tulu protsent, mis kujutab endast kasumit pärast kõigi kulude ja kulude mahaarvamist.

Kasumimarginaali on mitut tüüpi, sealhulgas brutokasumi marginaal, tegevuskasumi marginaal ja puhaskasumi marginaal. Iga kasumimarginaali tüüp keskendub erinevale kulude ja kulude tasemele.

Brutokasumi marginaal on brutokasumi (tulu miinus müüdud kauba maksumus) suhe tulusse. See mõõdab ettevõtte toodete või teenuste tasuvust enne tegevuskulude ja muude kulude arvessevõtmist.

Tegevuskasumi marginaal on tegevuskasumi (tulu miinus tegevuskulud) ja tulude suhe. See mõõdab ettevõtte tegevuse kasumlikkust, võttes arvesse kõiki tegevuskulusid, nagu palgad, üür ja kommunaalkulud.

Puhaskasumi marginaal on puhaskasumi (tulu miinus kõik kulud, sh maksud ja intressid) suhe tuludesse. See mõõdab ettevõtte üldist kasumlikkust pärast kõigi kulude ja kulude mahaarvamist.

Kasumimarginaal on ettevõtete jaoks oluline mõõdik, kuna see näitab, kui tõhusalt nad oma müügist kasumit teenivad. Kõrge kasumimarginaal näitab, et ettevõte teenib iga tuludollari kohta rohkem kasumit, samas kui madal kasumimarginaal näitab, et ettevõttel on raskusi kasumi teenimisega.