Resultaat gekopieerd

Winstmargecalculator

Gratis online tool waarmee u de winstmarge van een product of dienst kunt berekenen. Dit is het percentage van de omzet dat de winst vertegenwoordigt nadat alle kosten en uitgaven zijn afgetrokken.

Winstmargepercentage
0,00 %
Winstbedrag
0,00

Wat is winstmarge?

Winstmarge is een financiële ratio die de winstgevendheid van een bedrijf of product meet door het winstbedrag uit te drukken als een percentage van de omzet. Met andere woorden, het is het percentage van de omzet dat de winst vertegenwoordigt nadat alle kosten en uitgaven zijn afgetrokken.

Er zijn verschillende soorten winstmarge, waaronder brutowinstmarge, operationele winstmarge en nettowinstmarge. Elk type winstmarge richt zich op een ander niveau van kosten en uitgaven.

Brutowinstmarge is de verhouding tussen de brutowinst (inkomsten minus de kosten van verkochte goederen) en de inkomsten. Dit meet de winstgevendheid van de producten of diensten van een bedrijf voordat rekening wordt gehouden met de bedrijfskosten en andere kosten.

De operationele winstmarge is de verhouding tussen de bedrijfswinst (inkomsten minus bedrijfskosten) en de inkomsten. Dit meet de winstgevendheid van de activiteiten van een bedrijf, rekening houdend met alle bedrijfskosten, zoals salarissen, huur en nutsvoorzieningen.

Nettowinstmarge is de verhouding tussen de nettowinst (inkomsten minus alle uitgaven, inclusief belastingen en rente) en de inkomsten. Dit meet de algehele winstgevendheid van een bedrijf nadat alle kosten en uitgaven zijn afgetrokken.

Winstmarge is een belangrijke maatstaf voor bedrijven omdat het laat zien hoe efficiënt ze winst genereren uit hun verkopen. Een hoge winstmarge geeft aan dat een bedrijf meer winst genereert voor elke dollar aan inkomsten, terwijl een lage winstmarge aangeeft dat een bedrijf moeite heeft om winst te maken.