Resultaat gekopieerd

Inflatiecalculator

Gratis online tool waarmee u de equivalente koopkracht van een bepaald geldbedrag in verschillende tijdsperioden kunt berekenen.

%
Jaren
Resultaatwaarde
0,00

Wat is inflatie?

Inflatie verwijst naar de algemene stijging van de prijs van goederen en diensten in een economie gedurende een bepaalde periode, meestal gemeten aan de hand van de consumentenprijsindex (CPI) of andere soortgelijke indices. Met andere woorden, het is de afname van de koopkracht van een valuta in de loop van de tijd.

Inflatie treedt op wanneer er een overschot is aan de vraag naar goederen en diensten ten opzichte van het aanbod van die goederen en diensten, wat leidt tot een stijging van hun prijzen. Dit kan worden veroorzaakt door verschillende factoren, waaronder een toename van de geldhoeveelheid, een afname van het aanbod van goederen en diensten of een toename van de vraag als gevolg van factoren zoals economische groei of toegenomen consumentenbestedingen.

Inflatie kan zowel positieve als negatieve effecten hebben op een economie. Aan de ene kant kan het uitgaven en investeringen stimuleren, aangezien mensen de effecten van inflatie proberen te vermijden door goederen en activa te kopen die hun waarde behouden. Aan de andere kant kan hoge inflatie het voor bedrijven en consumenten moeilijk maken om plannen voor de toekomst te maken en kan dit leiden tot economische instabiliteit.

Centrale banken en regeringen proberen doorgaans de inflatie te beheersen door rentetarieven aan te passen, de geldhoeveelheid te beheersen en andere monetaire beleidsmaatregelen.