Resultat kopieret

Inflationsberegner

Gratis onlineværktøj, der hjælper dig med at beregne den ækvivalente købekraft for en vis mængde penge i forskellige tidsperioder.

%
År
Ryd
Resultatværdi
0,00

Hvad er inflation?

Inflation refererer til den generelle stigning i prisen på varer og tjenesteydelser i en økonomi over en periode, normalt målt ved forbrugerprisindekset (CPI) eller andre lignende indeks. Med andre ord er det faldet i en valutas købekraft over tid.

Inflation opstår, når der er et overskud af efterspørgsel efter varer og tjenester i forhold til udbuddet af disse varer og tjenester, hvilket fører til en stigning i deres priser. Dette kan være forårsaget af en række forskellige faktorer, herunder en stigning i pengemængden, et fald i udbuddet af varer og tjenester eller en stigning i efterspørgslen på grund af faktorer som økonomisk vækst eller øget forbrugerforbrug.

Inflation kan have både positive og negative effekter på en økonomi. På den ene side kan det tilskynde til forbrug og investeringer, da folk forsøger at undgå virkningerne af inflation ved at købe varer og aktiver, der bevarer deres værdi. På den anden side kan høje inflationsniveauer gøre det vanskeligt for virksomheder og forbrugere at planlægge fremtiden og kan føre til økonomisk ustabilitet.

Centralbanker og regeringer forsøger typisk at styre inflationen ved at justere renten, kontrollere pengemængden og andre pengepolitiske foranstaltninger.