Resultat kopieret

Salgsprisberegner

Gratis onlineværktøj, der hjælper dig med at beregne salgsprisen for et produkt eller en tjeneste baseret på omkostningsfaktorer, fortjenstmargener og andre prisovervejelser.

%
Ryd
Salgspris
0,00
Fortjenestebeløb
0,00

Overskudsgrad vs. markup

Fortjenestemargin og markup er begge vigtige begreber i prisfastsættelse, men de beregnes forskelligt og tjener forskellige formål.

Markup er det beløb, der lægges til prisen på et produkt for at nå frem til salgsprisen. Det er normalt udtrykt som en procentdel af omkostningerne. Hvis prisen for et produkt f.eks. er 50 USD, og ​​pristillægget er 50 %, vil salgsprisen være 75 USD (pris 50 USD + 25 USD-markup).

Overskudsgrad er på den anden side den procentdel af omsætningen, der repræsenterer overskud, efter at alle omkostninger og udgifter er fratrukket. Det beregnes som overskud divideret med omsætning, udtrykt i procent. For eksempel, hvis en virksomhed har en omsætning på $100.000 og en fortjeneste på $20.000, vil overskudsgraden være 20% ($20.000 fortjeneste / $100.000 indtægt).

Mens markup er fokuseret på at bestemme salgsprisen for et produkt eller en tjeneste, er fortjenesten fokuseret på at måle rentabiliteten af ​​en virksomhed. Overskudsgraden tager højde for alle omkostninger og udgifter, inklusive dem, der er forbundet med produktion, markedsføring og salg, og viser, hvor meget overskud, der genereres fra hver dollar af indtægter.

Generelt er overskudsgrad en mere nyttig målestok for virksomheder, fordi den giver et mere komplet billede af rentabiliteten under hensyntagen til alle omkostninger og udgifter. Markup er derimod et mere simpelt regnestykke, der kan være nyttigt til at sætte priser hurtigt og nemt. Det afspejler dog muligvis ikke en virksomheds sande rentabilitet.