Keputusan disalin

Kalkulator Harga Jualan

Alat dalam talian percuma yang membantu anda mengira harga jualan produk atau perkhidmatan berdasarkan faktor kos, margin keuntungan dan pertimbangan harga lain.

%
Harga jualan
0.00
Jumlah keuntungan
0.00

Margin keuntungan lwn. markup

Margin keuntungan dan markup adalah kedua-dua konsep penting dalam penetapan harga, tetapi ia dikira secara berbeza dan mempunyai tujuan yang berbeza.

Markup ialah jumlah yang ditambahkan pada kos produk untuk mencapai harga jualan. Ia biasanya dinyatakan sebagai peratusan kos. Contohnya, jika kos produk ialah $50 dan markup ialah 50%, harga jualan ialah $75 ($50 kos + $25 markup).

Margin keuntungan, sebaliknya, ialah peratusan hasil yang mewakili keuntungan setelah semua kos dan perbelanjaan telah ditolak. Ia dikira sebagai keuntungan dibahagikan dengan hasil, dinyatakan sebagai peratusan. Sebagai contoh, jika perniagaan mempunyai hasil sebanyak $100,000 dan keuntungan sebanyak $20,000, margin keuntungan ialah 20% ($20,000 keuntungan / hasil $100,000).

Walaupun markup tertumpu pada penentuan harga jualan produk atau perkhidmatan, margin keuntungan tertumpu kepada mengukur keuntungan sesebuah perniagaan. Margin keuntungan mengambil kira semua kos dan perbelanjaan, termasuk yang berkaitan dengan pengeluaran, pemasaran dan jualan serta menunjukkan jumlah keuntungan yang dijana daripada setiap dolar hasil.

Secara umum, margin keuntungan ialah metrik yang lebih berguna untuk perniagaan kerana ia memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang keuntungan, dengan mengambil kira semua kos dan perbelanjaan. Markup, sebaliknya, adalah pengiraan yang lebih mudah yang boleh berguna untuk menetapkan harga dengan cepat dan mudah. Walau bagaimanapun, ia mungkin tidak menggambarkan dengan tepat keuntungan sebenar perniagaan.