Resultat copiat

Calculadora de preus de venda

Eina en línia gratuïta que us ajuda a calcular el preu de venda d'un producte o servei en funció de factors de cost, marges de benefici i altres consideracions de preus.

%
Preu de venda
0,00
Import de benefici
0,00

Marge de benefici versus marge

El marge de benefici i el marge de beneficis són conceptes importants en els preus, però es calculen de manera diferent i tenen propòsits diferents.

El marge és l'import afegit al cost d'un producte per arribar al preu de venda. Normalment s'expressa com a percentatge del cost. Per exemple, si el cost d'un producte és de 50 $ i el marge és del 50%, el preu de venda seria de 75 $ (cost de 50 $ + 25 $ de marge).

El marge de benefici, en canvi, és el percentatge d'ingressos que representa beneficis després de deduir tots els costos i despeses. Es calcula com a benefici dividit pels ingressos, expressat com a percentatge. Per exemple, si una empresa té uns ingressos de 100.000 dòlars i un benefici de 20.000 dòlars, el marge de benefici seria del 20% (20.000 dòlars de benefici / 100.000 dòlars d'ingressos).

Tot i que el marcatge se centra a determinar el preu de venda d'un producte o servei, el marge de benefici se centra a mesurar la rendibilitat d'un negoci. El marge de benefici té en compte tots els costos i despeses, inclosos els associats a la producció, el màrqueting i les vendes, i mostra quants beneficis s'estan generant amb cada dòlar d'ingressos.

En general, el marge de benefici és una mètrica més útil per a les empreses perquè proporciona una imatge més completa de la rendibilitat, tenint en compte tots els costos i despeses. El marge, en canvi, és un càlcul més senzill que pot ser útil per establir preus de manera ràpida i senzilla. Tanmateix, pot ser que no reflecteixi amb precisió la rendibilitat real d'un negoci.