Resultat copiat

Calculadora d'inflació

Eina en línia gratuïta que us ajuda a calcular el poder adquisitiu equivalent d'una determinada quantitat de diners en diferents períodes de temps.

%
Anys
Valor del resultat
0,00

Què és la inflació?

La inflació es refereix a l'augment general del preu dels béns i serveis en una economia durant un període de temps, normalment mesurat per l'índex de preus al consum (IPC) o altres índexs similars. En altres paraules, és la disminució del poder adquisitiu d'una moneda al llarg del temps.

La inflació es produeix quan hi ha un excés de demanda de béns i serveis en relació amb l'oferta d'aquests béns i serveis, provocant un augment dels seus preus. Això pot ser causat per una varietat de factors, com ara un augment de l'oferta monetària, una disminució de l'oferta de béns i serveis o un augment de la demanda a causa de factors com el creixement econòmic o l'augment de la despesa dels consumidors.

La inflació pot tenir efectes tant positius com negatius en una economia. D'una banda, pot afavorir la despesa i la inversió, ja que la gent intenta evitar els efectes de la inflació comprant béns i actius que conservaran el seu valor. D'altra banda, els nivells elevats d'inflació poden dificultar que les empreses i els consumidors puguin planificar el futur i poden provocar inestabilitat econòmica.

Els bancs centrals i els governs solen intentar gestionar la inflació ajustant els tipus d'interès, controlant l'oferta monetària i altres mesures de política monetària.