Výsledek zkopírován

Inflační kalkulačka

Bezplatný online nástroj, který vám pomůže vypočítat ekvivalentní kupní sílu určitého množství peněz v různých časových obdobích.

%
Roky
Výsledná hodnota
0,00

co je inflace?

Inflace se týká obecného nárůstu cen zboží a služeb v ekonomice za určité časové období, obvykle měřené indexem spotřebitelských cen (CPI) nebo jinými podobnými indexy. Jinými slovy, je to pokles kupní síly měny v průběhu času.

K inflaci dochází, když existuje převis poptávky po zboží a službách v poměru k nabídce tohoto zboží a služeb, což vede ke zvýšení jejich cen. To může být způsobeno řadou faktorů, včetně nárůstu peněžní zásoby, poklesu nabídky zboží a služeb nebo zvýšení poptávky v důsledku faktorů, jako je ekonomický růst nebo zvýšené spotřebitelské výdaje.

Inflace může mít na ekonomiku pozitivní i negativní dopady. Na jedné straně může povzbudit utrácení a investice, protože se lidé snaží vyhnout účinkům inflace nákupem zboží a aktiv, které si zachovají svou hodnotu. Na druhou stranu vysoká míra inflace může podnikům a spotřebitelům ztížit plánování budoucnosti a může vést k ekonomické nestabilitě.

Centrální banky a vlády se obvykle snaží řídit inflaci úpravou úrokových sazeb, kontrolou nabídky peněz a dalšími opatřeními měnové politiky.