Výsledek zkopírován

Kalkulačka procenta přirážky

Bezplatný online nástroj, který vám pomůže vypočítat procento přirážky na pořizovací ceně produktu nebo služby.

Procento přirážky
0,00 %
Výše zisku
0,00

Marže a zisková marže: jsou stejné?

Marže a zisková marže jsou důležité pojmy v podnikání a financích, ale představují různé způsoby výpočtu ziskovosti.

Marže se vztahuje k částce přidané k ceně produktu nebo služby, aby se dosáhlo prodejní ceny. Pokud například maloobchodník koupí produkt za 50 USD a zvýší ho o 25 %, prodejní cena bude 62,50 USD (50 USD + 25 % z 50 USD).

Zisková marže, na druhé straně, je procento, které představuje podíl příjmů, které tvoří zisk. Vypočítá se vydělením zisku tržbami a vynásobením 100. Pokud má například podnik tržby 100 000 USD a zisk 20 000 USD, zisková marže bude 20 % (20 000 USD děleno 100 000 USD, vynásobeno 100).

Jinými slovy, přirážka je částka přidaná k ceně produktu, aby se dosáhlo jeho prodejní ceny, zatímco ziskové rozpětí je procento příjmů, které je ziskem. I když spolu tyto pojmy souvisí, představují různé aspekty finanční výkonnosti společnosti a používají se pro různé účely.

Typická přirážka podle odvětví

Typická přirážka podle odvětví se může značně lišit v závislosti na faktorech, jako je povaha prodávaného produktu nebo služby, úroveň konkurence a tržní poptávka. Zde jsou některé obecné pokyny pro typické přirážky v několika odvětvích:

  • Maloobchod: Přirážky v maloobchodě se mohou značně lišit v závislosti na produktu, ale běžné přirážky se pohybují kolem 50 % až 100 %. Například prodejce oděvů může své produkty označit o 50 %, zatímco prodejce šperků o 100 % nebo více.
  • Výroba: Výrobní společnosti mají obvykle nižší přirážky než maloobchodníci, protože mají vyšší výrobní náklady. Marže ve výrobě se může pohybovat od 5 % do 50 % v závislosti na odvětví a typu vyráběného produktu.
  • Stravování: V odvětví stravovacích služeb jsou přirážky obvykle vyšší než ve výrobě, ale nižší než v maloobchodě. Typické přirážky pro restaurace a kavárny se u položek menu pohybují od 100 % do 300 %.
  • Konzultační služby: Konzultační služby mají často vysoké přirážky, protože jsou založeny na odborných znalostech a znalostech konzultantů. Typické přirážky v poradenství se mohou pohybovat od 50 % do 400 % v závislosti na typu poradenství a požadované úrovni odbornosti.

Je důležité si uvědomit, že přirážka není jediným faktorem, který je třeba vzít v úvahu při hodnocení ziskovosti podniku. Je třeba vzít v úvahu i další faktory, jako jsou náklady na prodané zboží, provozní náklady a konkurence.

Co je přirážka?

Přirážka je rozdíl mezi nákladovou cenou produktu nebo služby a prodejní cenou. Je to procento z nákladové ceny, které je přidáno k produktu nebo službě, aby se určila prodejní cena.

Pokud například výroba produktu stojí 50 USD a chcete jej prodat za přirážku 20 %, přidáte 20 % z pořizovací ceny (10 USD) k pořizovací ceně pro určení prodejní ceny. Prodejní cena by byla:

50 $ (nákladová cena) + 10 $ (20% přirážka) = 60 $ (prodejní cena)

V tomto případě je přirážka 20 % a prodejní cena je 60 $. Markup se běžně používá v maloobchodě, výrobě a dalších odvětvích k určení prodejní ceny produktů a služeb.