Tulos kopioitu

Markup Percentage Calculator

Ilmainen online-työkalu, jonka avulla voit laskea prosenttiosuuden tuotteen tai palvelun omakustannushinnasta.

Lisäysprosentti
0,00 %
Voiton määrä
0,00

Lisäys ja voittomarginaali: ovatko ne samat?

Lisäys ja voittomarginaali ovat molemmat tärkeitä käsitteitä liiketoiminnassa ja rahoituksessa, mutta ne edustavat erilaisia ​​tapoja laskea kannattavuutta.

Markkinointi viittaa summaan, joka lisätään tuotteen tai palvelun hintaan sen myyntihinnan saavuttamiseksi. Jos jälleenmyyjä esimerkiksi ostaa tuotteen 50 dollarilla ja korottaa sitä 25 %:lla, myyntihinta olisi $62,50 (50 $ + 25 % 50 $:sta).

Voittomarginaali puolestaan ​​​​on prosenttiosuus, joka edustaa voiton osuutta liikevaihdosta. Se lasketaan jakamalla voitto tuloilla ja kertomalla 100:lla. Jos yrityksen liikevaihto on esimerkiksi 100 000 dollaria ja voitto 20 000 dollaria, voittomarginaali on 20 % (20 000 dollaria jaettuna 100 000 dollarilla, kerrottuna 100:lla).

Toisin sanoen lisäys on summa, joka lisätään tuotteen kustannuksiin sen myyntihinnan saavuttamiseksi, kun taas voittomarginaali on tuottoprosentti, joka on voittoa. Vaikka nämä käsitteet liittyvät toisiinsa, ne edustavat yrityksen taloudellisen tuloksen eri näkökohtia ja niitä käytetään eri tarkoituksiin.

Tyypillinen korotus toimialoittain

Tyypillinen arvonlisäys toimialoittain voi vaihdella suuresti riippuen tekijöistä, kuten myytävän tuotteen tai palvelun luonteesta, kilpailun tasosta ja markkinoiden kysynnästä. Seuraavassa on joitain yleisiä ohjeita tyypillisistä merkinnöistä muutamilla toimialoilla:

  • Vähittäiskauppa: Vähittäiskaupan korotukset voivat vaihdella suuresti tuotteen mukaan, mutta yleiset korotukset ovat noin 50–100%. Esimerkiksi vaatekauppias saattaa hinnoitella tuotteitaan 50 %, kun taas korujen jälleenmyyjä saattaa hinnoitella tuotteitaan 100 % tai enemmän.
  • Valmistus: Valmistusyrityksillä on tyypillisesti alhaisemmat katteet kuin vähittäismyyjillä, koska niillä on korkeammat tuotantokustannukset. Valmistuksen korotus voi vaihdella 5 %:sta 50 %:iin riippuen toimialasta ja valmistettavan tuotteen tyypistä.
  • Ruokapalvelu: Ruokapalvelualalla korotukset ovat tyypillisesti korkeammat kuin teollisuudessa, mutta alhaisemmat kuin vähittäiskaupassa. Tyypilliset ravintoloiden ja kahviloiden korotukset vaihtelevat 100 %:sta 300 %:iin ruokalistan tuotteista.
  • Konsultointipalvelut: Konsultointipalvelut ovat usein korkeat, koska ne perustuvat konsulttien asiantuntemukseen ja tietoon. Tyypilliset korotukset konsultoinnissa voivat vaihdella 50 %:sta 400 %:iin riippuen konsultoinnin tyypistä ja vaadittavasta asiantuntemustasosta.

On tärkeää huomata, että merkintä ei ole ainoa huomioitava tekijä arvioitaessa yrityksen kannattavuutta. Myös muut tekijät, kuten myytyjen tavaroiden kustannukset, toimintakulut ja kilpailu on otettava huomioon.

Mitä merkintä on?

Marku on tuotteen tai palvelun omakustannushinnan ja myyntihinnan välinen ero. Se on prosenttiosuus omakustannushinnasta, joka lisätään tuotteeseen tai palveluun myyntihinnan määrittämiseksi.

Esimerkiksi jos tuotteen valmistus maksaa 50 dollaria ja haluat myydä sen 20 %:lla, lisäät 20 % omakustannushinnasta (10 dollaria) omakustannushintaan myyntihinnan määrittämiseksi. Myyntihinta olisi:

$50 (omakustannushinta) + 10 $ (20 %:n lisäys) = 60 $ (myyntihinta)

Tässä tapauksessa kate on 20 % ja myyntihinta 60 $. Markkinointia käytetään yleisesti vähittäiskaupassa, teollisuudessa ja muilla toimialoilla tuotteiden ja palveluiden myyntihinnan määrittämiseen.