Tulos kopioitu

Voittomarginaalilaskin

Ilmainen online-työkalu, jonka avulla voit laskea tuotteen tai palvelun voittomarginaalin, joka on prosenttiosuus tuotosta, joka edustaa voittoa, kun kaikki kulut ja kulut on vähennetty.

Katteen prosenttiosuus
0,00 %
Tuottojen määrä
0,00

Mikä on voittomarginaali?

Tuottomarginaali on taloudellinen suhdeluku, joka mittaa yrityksen tai tuotteen kannattavuutta ilmaisemalla voiton määrän prosentteina liikevaihdosta. Toisin sanoen se on prosenttiosuus liikevaihdosta, joka edustaa voittoa, kun kaikki kustannukset ja kulut on vähennetty.

Tuottomarginaalityyppejä on useita, mukaan lukien bruttomarginaali, liikevoittomarginaali ja nettovoittomarginaali. Jokainen voittomarginaalityyppi keskittyy eri tasoisiin kustannuksiin ja kuluihin.

Bruttovoittomarginaali on bruttovoiton (tulot miinus myytyjen tuotteiden kustannukset) suhde liikevaihtoon. Tämä mittaa yrityksen tuotteiden tai palveluiden kannattavuutta ennen kuin huomioidaan toimintakulut ja muut kulut.

Liikevoittomarginaali on liikevoiton (liikevaihto miinus toimintakulut) suhde liikevaihtoon. Tämä mittaa yrityksen toiminnan kannattavuutta ottaen huomioon kaikki toimintakulut, kuten palkat, vuokrat ja käyttökulut.

Nettovoittomarginaali on nettovoiton (tuotot miinus kaikki kulut, mukaan lukien verot ja korot) suhde liikevaihtoon. Tämä mittaa yrityksen yleistä kannattavuutta sen jälkeen, kun kaikki kustannukset ja kulut on vähennetty.

Tuottomarginaali on tärkeä mittari yrityksille, koska se osoittaa, kuinka tehokkaasti ne tuottavat voittoa myynnistään. Korkea voittomarginaali osoittaa, että yritys tuottaa enemmän voittoa jokaista tulodollaria kohden, kun taas alhainen voittomarginaali osoittaa, että yritys kamppailee voittojen tuottamisessa.