Keputusan disalin

Kalkulator Margin Untung

Alat dalam talian percuma yang membantu anda mengira margin keuntungan produk atau perkhidmatan, iaitu peratusan hasil yang mewakili keuntungan selepas semua kos dan perbelanjaan ditolak.

Peratusan margin keuntungan
0.00 %
Jumlah keuntungan
0.00

Apakah margin keuntungan?

Margin keuntungan ialah nisbah kewangan yang mengukur keuntungan perniagaan atau produk dengan menyatakan jumlah keuntungan sebagai peratusan hasil. Dalam erti kata lain, peratusan hasil yang mewakili keuntungan selepas semua kos dan perbelanjaan telah ditolak.

Terdapat beberapa jenis margin keuntungan, termasuk margin keuntungan kasar, margin keuntungan operasi dan margin keuntungan bersih. Setiap jenis margin keuntungan memfokuskan pada tahap kos dan perbelanjaan yang berbeza.

Margin untung kasar ialah nisbah untung kasar (hasil tolak kos barang dijual) kepada hasil. Ini mengukur keuntungan produk atau perkhidmatan perniagaan sebelum mengambil kira perbelanjaan operasi dan kos lain.

Margin keuntungan operasi ialah nisbah keuntungan operasi (hasil tolak perbelanjaan operasi) kepada hasil. Ini mengukur keuntungan operasi perniagaan, dengan mengambil kira semua perbelanjaan operasi, seperti gaji, sewa dan utiliti.

Margin untung bersih ialah nisbah untung bersih (hasil tolak semua perbelanjaan, termasuk cukai dan faedah) kepada hasil. Ini mengukur keuntungan keseluruhan perniagaan selepas semua kos dan perbelanjaan telah ditolak.

Margin keuntungan ialah metrik penting untuk perniagaan kerana ia menunjukkan betapa cekap mereka menjana keuntungan daripada jualan mereka. Margin keuntungan yang tinggi menunjukkan bahawa perniagaan menjana lebih banyak keuntungan untuk setiap dolar hasil, manakala margin keuntungan yang rendah menunjukkan bahawa perniagaan sedang bergelut untuk menjana keuntungan.