Keputusan disalin

Kalkulator Keterjangkauan Harga Rumah

Alat dalam talian percuma yang membantu anda menganggarkan amaun yang anda mampu belanjakan untuk rumah berdasarkan pendapatan, perbelanjaan dan kewajipan kewangan anda yang lain.

%
%
Tahun
%
Harga rumah
0.00
Jumlah bayaran pendahuluan
0.00
Jumlah yuran transaksi
0.00
Jumlah pinjaman
0.00
Jumlah bayaran bulanan
0.00
Jumlah faedah dibayar
0.00

Apakah yang dimaksudkan dengan kemampuan rumah?

Kemampuan rumah merujuk kepada keupayaan seseorang atau keluarga untuk membeli dan memiliki rumah tanpa mengalami beban kewangan atau tekanan yang tidak wajar. Ia melibatkan mengimbangi kos rumah dengan pendapatan, perbelanjaan dan kewajipan kewangan seseorang atau keluarga.

Sebuah rumah dianggap mampu milik apabila bayaran gadai janji bulanan, cukai harta dan insurans pemilik rumah tidak melebihi 28% daripada kasar bulanan peminjam pendapatan. Ini dikenali sebagai "nisbah bahagian hadapan." Pemberi pinjaman juga mempertimbangkan "nisbah belakang" peminjam, yang merangkumi semua kewajipan hutang bulanan peminjam sebagai tambahan kepada perbelanjaan perumahan. Ini termasuk perkara seperti pembayaran kereta, hutang kad kredit dan pinjaman pelajar.

Konsep mampu milik rumah adalah penting kerana membeli rumah adalah salah satu keputusan kewangan terbesar yang kebanyakan orang akan buat dalam hidup mereka. Jika bayaran gadai janji terlalu tinggi berkaitan dengan pendapatan seseorang, ia boleh menyebabkan tekanan kewangan, terlepas pembayaran, dan juga perampasan. Oleh itu, adalah penting untuk mempertimbangkan semua faktor dengan teliti semasa menentukan kemampuan rumah, termasuk pendapatan, perbelanjaan, hutang dan skor kredit.