Resultat kopiert

Boligpris overkommelig kalkulator

Gratis online verktøy som hjelper deg å anslå hvor mye du har råd til å bruke på en bolig basert på dine inntekter, utgifter og andre økonomiske forpliktelser.

%
%
År
%
Boligpris
0,00
Forskuddsbeløp
0,00
Transaksjonsgebyrbeløp
0,00
Lånebeløp
0,00
Månedlig betalingsbeløp
0,00
Total betalte renter
0,00

Hva er rimelige boliger?

Rimelige boliger refererer til en persons eller families evne til å kjøpe og eie et hjem uten å oppleve unødig økonomisk belastning eller stress. Det innebærer å balansere kostnadene for et hjem med en persons eller families inntekter, utgifter og økonomiske forpliktelser.

En bolig anses som rimelig når den månedlige boliglånsbetalingen, eiendomsskatten og huseierforsikringen ikke overstiger 28 % av låntakerens brutto månedlige inntekt. Dette er kjent som "front-end ratio." Långivere vurderer også låntakerens "back-end ratio", som inkluderer alle låntakerens månedlige gjeldsforpliktelser i tillegg til boligutgiftene. Dette inkluderer ting som bilbetalinger, kredittkortgjeld og studielån.

Konseptet med rimelighet i boligen er viktig fordi boligkjøp er en av de største økonomiske beslutningene folk flest vil ta i livet. Hvis boliglånsbetalingen er for høy i forhold til en persons inntekt, kan det føre til økonomisk stress, tapte betalinger og til og med tvangsutlegg. Derfor er det viktig å nøye vurdere alle faktorer når du skal bestemme rimeligheten til et hjem, inkludert inntekter, utgifter, gjeld og kredittscore.