Resultat kopiert

Rabattkalkulator

Gratis online verktøy som hjelper deg å beregne den rabatterte prisen på et produkt eller en tjeneste etter at en rabatt er brukt.

%
Etter-rabattpris
0,00
Rabattbeløp
0,00

hvordan beregner jeg pris etter rabatt?

For å beregne etter-rabattprisen på en vare, må du følge disse trinnene:

  1. Bestem den opprinnelige prisen på varen.
  2. Bestem diskonteringsrenten i prosent.
  3. Multipliser den opprinnelige prisen med diskonteringsrenten som en desimal (del diskonteringsrenten med 100). Dette vil gi deg rabattbeløpet.
  4. Trekk rabattbeløpet fra den opprinnelige prisen. Dette vil gi deg etter-rabattprisen.

Her er et eksempel:

La oss si at den opprinnelige prisen på en vare er 100 og den er rabattert med 20 %.

  1. Opprinnelig pris = 100
  2. Rabattsats = 20 %
  3. Rabattbeløp = 0,20 x 100 = 20
  4. Pris etter rabatt = 100 - 20 = 80
  5. Så etter-rabattprisen på varen er 80.