Rezultāts nokopēts

Atlaižu kalkulators

Bezmaksas tiešsaistes rīks, kas palīdz aprēķināt produkta vai pakalpojuma cenu ar atlaidi pēc atlaides piemērošanas.

%
Cena pēc atlaides
0,00
Atlaides summa
0,00

kā aprēķināt pēcatlaides cenu?

Lai aprēķinātu preces pēcatlaides cenu, jāveic šādas darbības:

  1. Nosakiet preces sākotnējo cenu.
  2. Nosakiet diskonta likmi procentos.
  3. Reiziniet sākotnējo cenu ar diskonta likmi kā decimāldaļu (daliet diskonta likmi ar 100). Tādējādi jūs iegūsit atlaides summu.
  4. Atņemiet atlaides summu no sākotnējās cenas. Tas jums iegūs pēcatlaides cenu.

Piemērs:

Pieņemsim, ka preces sākotnējā cena ir 100 un tai ir 20% atlaide.

  1. Sākotnējā cena = 100
  2. Atlaides likme = 20%
  3. Atlaides summa = 0,20 x 100 = 20
  4. Cena pēc atlaides = 100 - 20 = 80
  5. Tātad preces pēcatlaides cena ir 80.