Rezultāts nokopēts

Pārdošanas cenu kalkulators

Bezmaksas tiešsaistes rīks, kas palīdz aprēķināt produkta vai pakalpojuma pārdošanas cenu, pamatojoties uz izmaksu faktoriem, peļņas normām un citiem cenu apsvērumiem.

%
Pārdošanas cena
0,00
Peļņas summa
0,00

Peļņas norma pret uzcenojumu

Peļņas norma un uzcenojums ir svarīgi cenu noteikšanas jēdzieni, taču tie tiek aprēķināti atšķirīgi un kalpo dažādiem mērķiem.

Uzcenojums ir summa, kas tiek pievienota produkta izmaksām, lai iegūtu pārdošanas cenu. Parasti to izsaka procentos no izmaksām. Piemēram, ja produkta izmaksas ir 50 ASV dolāri un uzcenojums ir 50%, pārdošanas cena būtu 75 ASV dolāri (50 ASV dolāru izmaksas + 25 ASV dolāru uzcenojums).

No otras puses, peļņas norma ir ieņēmumu procentuālā daļa, kas atspoguļo peļņu. pēc visu izmaksu un izdevumu atskaitīšanas. To aprēķina, peļņu dala ar ieņēmumiem, kas izteikta procentos. Piemēram, ja uzņēmuma ieņēmumi ir USD 100 000 un peļņa 20 000 USD, peļņas norma būtu 20% (20 000 USD peļņa / 100 000 USD ieņēmumi).

Kamēr uzcenojums ir vērsts uz produkta vai pakalpojuma pārdošanas cenas noteikšanu, peļņas norma. ir vērsta uz uzņēmuma rentabilitātes mērīšanu. Peļņas normā ir ņemtas vērā visas izmaksas un izdevumi, tostarp tie, kas saistīti ar ražošanu, mārketingu un pārdošanu, un parāda, cik liela peļņa tiek gūta no katra ieņēmumu dolāra.

Kopumā peļņas norma uzņēmumiem ir noderīgāks rādītājs, jo tas sniedz pilnīgāku priekšstatu par rentabilitāti, ņemot vērā visas izmaksas un izdevumus. Savukārt uzcenojums ir vienkāršāks aprēķins, kas var noderēt ātrai un ērtai cenu noteikšanai. Tomēr tas var precīzi neatspoguļot uzņēmuma patieso rentabilitāti.