Resultaat gekopieerd

Verkoopprijscalculator

Gratis online tool waarmee u de verkoopprijs van een product of dienst kunt berekenen op basis van kostenfactoren, winstmarges en andere prijsoverwegingen.

%
Verkoopprijs
0,00
Winstbedrag
0,00

Winstmarge vs. markup

Winstmarge en opslag zijn beide belangrijke concepten in de prijsstelling, maar ze worden anders berekend en hebben verschillende doelen.

Markup is het bedrag dat wordt toegevoegd aan de kosten van een product om tot de verkoopprijs te komen. Het wordt meestal uitgedrukt als een percentage van de kosten. Als de kosten van een product bijvoorbeeld $ 50 zijn en de opslag 50% is, is de verkoopprijs $ 75 ($ 50 kosten + $ 25 opslag).

Winstmarge daarentegen is het percentage van de omzet dat de winst vertegenwoordigt nadat alle kosten en uitgaven zijn afgetrokken. Het wordt berekend als de winst gedeeld door de omzet, uitgedrukt als een percentage. Als een bedrijf bijvoorbeeld een omzet heeft van $ 100.000 en een winst van $ 20.000, is de winstmarge 20% ($ 20.000 winst / $ 100.000 omzet).

Terwijl markup gericht is op het bepalen van de verkoopprijs van een product of dienst, is de winstmarge gericht op het meten van de winstgevendheid van een bedrijf. Winstmarge houdt rekening met alle kosten en uitgaven, inclusief die in verband met productie, marketing en verkoop, en laat zien hoeveel winst wordt gegenereerd uit elke dollar aan inkomsten.

Over het algemeen is winstmarge een nuttiger maatstaf voor bedrijven omdat het een vollediger beeld geeft van de winstgevendheid, rekening houdend met alle kosten en uitgaven. Markup daarentegen is een eenvoudigere berekening die handig kan zijn om snel en gemakkelijk prijzen vast te stellen. Het geeft echter mogelijk niet nauwkeurig de werkelijke winstgevendheid van een bedrijf weer.