Výsledek zkopírován

Kalkulačka prodejních cen

Bezplatné online nástroj, který vám pomůže vypočítat prodejní cenu produktu nebo služby na základě nákladových faktorů, ziskových marží a dalších cenových faktorů.

%
Prodejní cena
0,00
Výše zisku
0,00

Zisková marže vs. marže

Zisková marže a marže jsou důležité pojmy při stanovování cen, ale počítají se odlišně a slouží různým účelům.

Marže je částka přidaná k ceně produktu, aby se dosáhlo prodejní ceny. Obvykle se vyjadřuje v procentech nákladů. Pokud jsou například náklady na produkt 50 USD a přirážka 50 %, prodejní cena by byla 75 USD (náklady 50 USD + přirážka 25 USD).

Na druhé straně zisková marže je procento příjmů, které představuje zisk po odečtení všech nákladů a výdajů. Vypočítá se jako zisk dělený výnosy, vyjádřený v procentech. Pokud má například podnik tržby 100 000 USD a zisk 20 000 USD, ziskové rozpětí by bylo 20 % (zisk 20 000 USD / tržby 100 000 USD).

Zatímco se přirážka zaměřuje na stanovení prodejní ceny produktu nebo služby, zisková marže je zaměřena na měření ziskovosti podniku. Zisková marže zohledňuje všechny náklady a výdaje, včetně těch, které jsou spojené s výrobou, marketingem a prodejem, a ukazuje, kolik zisku je generováno z každého dolaru tržeb.

Obecně je zisková marže pro podniky užitečnější, protože poskytuje úplnější obraz ziskovosti s přihlédnutím ke všem nákladům a výdajům. Markup je naproti tomu jednodušší výpočet, který může být užitečný pro rychlé a snadné stanovení cen. Nemusí však přesně odrážet skutečnou ziskovost podniku.