Výsledek zkopírován

Kalkulačka ceny po zdanění

Bezplatný online nástroj, který vám pomůže vypočítat celkové náklady na položku včetně daní.

%
Cena po zdanění
0,00
Výše daně
0,00

Co je cena po zdanění?

Cena po zdanění se týká celkových nákladů na položku nebo službu, včetně všech příslušných daní. Toto je částka, kterou spotřebitel skutečně zaplatí za nákup položky, a odráží cenu položky plus veškeré daně, které se k ní připočítají.

Pokud je například cena položky před zdaněním 100 $ a daňová sazba 7 %, pak cena po zdanění bude 107 $ (100 $ + 7 $). To je částka, kterou by spotřebitel zaplatil na pokladně.

Výpočet ceny po zdanění je důležitý, protože umožňuje spotřebitelům přesně porovnávat ceny položek, které mají různé daňové sazby nebo se prodávají na různých místech. Pomáhá také spotřebitelům rozpočítat své nákupy a zajistit, aby si před nákupem byli vědomi celkové ceny položky.

Co je daň z obratu?

Daň z obratu je daň, kterou ukládají státní a místní vlády na zboží a služby, které jsou prodávány spotřebitelům. Daň je obvykle procentem z prodejní ceny položky a připočítává se k ceně položky v místě prodeje. Účelem daně z obratu je generovat příjmy pro vládní programy a služby.

Sazby daně z prodeje se liší stát od státu a město od města ve státě. Některé státy nemají žádnou daň z obratu, zatímco jiné mají sazby, které mohou být až 10 % nebo více. V některých případech mohou být určité zboží a služby osvobozeny od daně z obratu, jako jsou léky na předpis nebo potraviny.

Firmy, které prodávají zboží a služby, jsou odpovědné za výběr a odvádění daně z obratu příslušnému vládnímu úřadu. To znamená, že musí sledovat sazby daně z obratu a pravidla pro jurisdikce, ve kterých působí, a zajistit, aby svým zákazníkům účtovali správnou výši daně.