Keputusan disalin

Kalkulator Harga Selepas cukai

Alat dalam talian percuma yang membantu anda mengira jumlah kos item, termasuk cukai.

%
Harga selepas cukai
0.00
Amaun cukai
0.00

Apakah harga selepas cukai?

Harga selepas cukai merujuk kepada jumlah kos item atau perkhidmatan, termasuk sebarang cukai yang berkenaan. Ini ialah amaun yang sebenarnya akan dibayar oleh pengguna untuk membeli item tersebut dan ia menggambarkan harga item tersebut serta sebarang cukai yang ditambahkan.

Contohnya, jika harga sebelum cukai sesuatu item ialah $100 dan kadar cukai ialah 7%, maka harga selepas cukai ialah $107 ($100 + $7). Ini ialah jumlah yang pengguna akan bayar semasa pembayaran.

Mengira harga selepas cukai adalah penting kerana ia membolehkan pengguna membandingkan harga item yang mempunyai kadar cukai berbeza atau dijual di lokasi berbeza dengan tepat. Ia juga membantu pengguna untuk menganggarkan pembelian mereka dan memastikan bahawa mereka mengetahui jumlah kos sesuatu item sebelum membuat pembelian.

Apakah cukai jualan?

Cukai jualan ialah cukai yang dikenakan oleh kerajaan negeri dan tempatan ke atas barangan dan perkhidmatan yang dijual kepada pengguna. Cukai biasanya merupakan peratusan daripada harga jualan item dan ia ditambah pada harga item di tempat jualan. Tujuan cukai jualan adalah untuk menjana pendapatan bagi program dan perkhidmatan kerajaan.

Kadar cukai jualan berbeza dari negeri ke negeri dan dari bandar ke bandar dalam negeri. Sesetengah negeri tidak mempunyai cukai jualan, manakala yang lain mempunyai kadar yang boleh setinggi 10% atau lebih. Dalam sesetengah kes, barangan dan perkhidmatan tertentu mungkin dikecualikan daripada cukai jualan, seperti ubat preskripsi atau barangan runcit.

Perniagaan yang menjual barangan dan perkhidmatan bertanggungjawab memungut dan menghantar cukai jualan kepada agensi kerajaan yang berkenaan. Ini bermakna mereka mesti menjejaki kadar cukai jualan dan peraturan untuk bidang kuasa di mana mereka beroperasi dan memastikan bahawa mereka mengenakan amaun cukai yang betul kepada pelanggan mereka.