પરિણામ કૉપિ કર્યું

કર પછીની કિંમત કેલ્ક્યુલેટર

મફત ઓનલાઈન સાધન જે તમને કર સહિત આઈટમની કુલ કિંમતની ગણતરી કરવામાં મદદ કરે છે.

%
કર પછીની કિંમત
0.00
કરની રકમ
0.00

કર પછીની કિંમત શું છે?

કર પછીની કિંમત કોઈપણ લાગુ કર સહિત આઇટમ અથવા સેવાની કુલ કિંમતનો સંદર્ભ આપે છે. આ તે રકમ છે જે ગ્રાહક ખરેખર વસ્તુ ખરીદવા માટે ચૂકવશે, અને તે વસ્તુની કિંમત ઉપરાંત તેના પર ઉમેરવામાં આવેલ કોઈપણ કરને પ્રતિબિંબિત કરે છે.

ઉદાહરણ તરીકે, જો કોઈ આઇટમની ટેક્સ પહેલાની કિંમત $100 છે અને ટેક્સનો દર 7% છે, તો ટેક્સ પછીની કિંમત $107 ($100 + $7) હશે. આ તે રકમ છે જે ગ્રાહક ચેકઆઉટ પર ચૂકવશે.

કર પછીની કિંમતની ગણતરી કરવી મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે તે ગ્રાહકોને અલગ-અલગ ટેક્સ દર ધરાવતી અથવા અલગ-અલગ સ્થળોએ વેચાતી વસ્તુઓની કિંમતોની સચોટ સરખામણી કરવાની મંજૂરી આપે છે. તે ગ્રાહકોને તેમની ખરીદીનું બજેટ બનાવવામાં પણ મદદ કરે છે અને ખાતરી કરે છે કે તેઓ ખરીદી કરતા પહેલા આઇટમની કુલ કિંમતથી વાકેફ છે.

સેલ્સ ટેક્સ શું છે?

સેલ્સ ટેક્સ એ એક ટેક્સ છે જે રાજ્ય અને સ્થાનિક સરકારો દ્વારા ગ્રાહકોને વેચવામાં આવતા માલ અને સેવાઓ પર લાદવામાં આવે છે. ટેક્સ સામાન્ય રીતે આઇટમની વેચાણ કિંમતની ટકાવારી હોય છે, અને તે વેચાણના સ્થળે આઇટમની કિંમતમાં ઉમેરવામાં આવે છે. સેલ્સ ટેક્સનો હેતુ સરકારી કાર્યક્રમો અને સેવાઓ માટે આવક પેદા કરવાનો છે.

સેલ્સ ટેક્સના દર રાજ્ય-રાજ્ય અને રાજ્યમાં શહેર-શહેરમાં બદલાય છે. કેટલાક રાજ્યોમાં કોઈ વેચાણ વેરો નથી, જ્યારે અન્ય રાજ્યોમાં 10% કે તેથી વધુના દરો હોય છે. કેટલાક કિસ્સાઓમાં, અમુક વસ્તુઓ અને સેવાઓને સેલ્સ ટેક્સમાંથી મુક્તિ મળી શકે છે, જેમ કે પ્રિસ્ક્રિપ્શન દવાઓ અથવા કરિયાણા.

માલ અને સેવાઓનું વેચાણ કરતા વ્યવસાયો યોગ્ય સરકારી એજન્સીને વેચાણ વેરો એકત્રિત કરવા અને મોકલવા માટે જવાબદાર છે. આનો અર્થ એ છે કે તેઓએ વેચાણવેરાના દરો અને તેઓ જે અધિકારક્ષેત્રોમાં કાર્ય કરે છે તેના નિયમોનો ટ્રૅક રાખવો જોઈએ અને ખાતરી કરવી જોઈએ કે તેઓ તેમના ગ્રાહકો પાસેથી કરની યોગ્ય રકમ વસૂલ કરી રહ્યાં છે.