Resultat copiat

Calculadora de preus després d'impostos

Eina en línia gratuïta que us ajuda a calcular el cost total d'un article, inclosos els impostos.

%
Preu després d'impostos
0,00
Import de l'impost
0,00

Què és el preu després d'impostos?

El preu després d'impostos fa referència al cost total d'un article o servei, inclosos els impostos aplicables. Aquesta és la quantitat que realment pagarà un consumidor per comprar l'article i reflecteix el preu de l'article més els impostos que s'afegeixin.

Per exemple, si el preu abans d'impostos d'un article és de 100 $ i la taxa d'impostos és del 7%, el preu després d'impostos seria de 107 $ (100 $ + 7 $). Aquesta és la quantitat que el consumidor pagaria a la caixa.

Calcular el preu després d'impostos és important perquè permet als consumidors comparar amb precisió els preus d'articles que tenen diferents tipus impositius o que es venen en diferents ubicacions. També ajuda els consumidors a pressupostar les seves compres i assegurar-se que són conscients del cost total d'un article abans de fer una compra.

Què és l'impost de vendes?

L'impost sobre vendes és un impost que imposen els governs estatals i locals als béns i serveis que es venen als consumidors. L'impost és normalment un percentatge del preu de venda de l'article i s'afegeix al preu de l'article en el punt de venda. L'objectiu de l'impost sobre vendes és generar ingressos per a programes i serveis governamentals.

Els tipus d'impost sobre les vendes varien d'un estat a un altre i d'una ciutat a una altra dins d'un estat. Alguns estats no tenen impostos sobre les vendes, mentre que altres tenen taxes que poden arribar al 10% o més. En alguns casos, alguns béns i serveis poden estar exempts de l'impost sobre les vendes, com ara els medicaments amb recepta o els queviures.

Les empreses que venen béns i serveis són responsables de cobrar i remetre l'impost de vendes a l'agència governamental corresponent. Això vol dir que han de fer un seguiment de les taxes i normes d'impost sobre les vendes per a les jurisdiccions en què operen i assegurar-se que cobren l'import correcte d'impost als seus clients.