Resultat copiat

Calculadora de descomptes

Eina en línia gratuïta que us ajuda a calcular el preu amb descompte d'un producte o servei després d'haver aplicat un descompte.

%
Preu després del descompte
0,00
Import del descompte
0,00

com calcular el preu després del descompte?

Per calcular el preu després del descompte d'un article, cal que seguiu aquests passos:

  1. Determineu el preu original de l'article.
  2. Determineu la taxa de descompte com a percentatge.
  3. Multipliqueu el preu original per la taxa de descompte com a decimal (dividiu la taxa de descompte per 100). Això us donarà l'import del descompte.
  4. Resta l'import del descompte del preu original. Això us donarà el preu després del descompte.

Aquí teniu un exemple:

Suposem que el preu original d'un article és 100 i té un descompte del 20%.

  1. Preu original = 100
  2. Percentatge de descompte = 20%
  3. Import del descompte = 0,20 x 100 = 20
  4. Preu després del descompte = 100 - 20 = 80
  5. Així, el preu després del descompte de l'article és de 80.