निकाल कॉपी केला

सवलत कॅल्क्युलेटर

विनामूल्य ऑनलाइन साधन जे तुम्हाला सवलत लागू केल्यानंतर उत्पादन किंवा सेवेच्या सवलतीच्या किंमतीची गणना करण्यात मदत करते.

%
सवलत नंतर किंमत
0.00
सवलत रक्कम
0.00

सवलतीनंतरची किंमत कशी मोजायची?

एखाद्या वस्तूच्या सवलतीनंतरच्या किमतीची गणना करण्यासाठी, तुम्हाला या पायऱ्या फॉलो कराव्या लागतील:

  1. वस्तूची मूळ किंमत निश्चित करा.
  2. टक्केवारी म्हणून सूट दर निश्चित करा.
  3. मूळ किंमत सवलत दराने दशांश म्हणून गुणा (सवलत दर 100 ने विभाजित करा). हे तुम्हाला सूट रक्कम देईल.
  4. मूळ किमतीतून सूट रक्कम वजा करा. हे तुम्हाला सवलतीनंतरची किंमत देईल.

येथे एक उदाहरण आहे:

एखाद्या वस्तूची मूळ किंमत 100 आहे आणि त्यावर 20% सूट दिली जाते.

  1. मूळ किंमत = 100
  2. सूट दर = 20%
  3. सवलत रक्कम = 0.20 x 100 = 20
  4. सवलतीनंतरची किंमत = 100 - 20 = 80
  5. त्यामुळे आयटमची सवलत नंतरची किंमत 80 आहे.