Rezultat kopiran

Kalkulator popusta

Besplatan online alat koji vam pomaže izračunati sniženu cijenu proizvoda ili usluge nakon primjene popusta.

%
Cijena nakon popusta
0,00
Iznos popusta
0,00

kako izračunati cijenu nakon popusta?

Da biste izračunali cijenu artikla nakon sniženja, morate slijediti ove korake:

  1. Odredite izvornu cijenu artikla.
  2. Odredite diskontnu stopu kao postotak.
  3. Pomnožite izvornu cijenu s diskontnom stopom kao decimalom (podijelite diskontnu stopu sa 100). To će vam dati iznos popusta.
  4. Oduzmite iznos popusta od izvorne cijene. To će vam dati cijenu nakon popusta.

Evo primjera:

Recimo da je originalna cijena artikla 100 i da je snižen za 20%.

  1. Izvorna cijena = 100
  2. Stopa popusta = 20%
  3. Iznos popusta = 0,20 x 100 = 20
  4. Cijena nakon popusta = 100 - 20 = 80
  5. Dakle, cijena artikla nakon sniženja je 80 kn.