Resultat copiat

Calculadora de tipus d'interès del préstec del dia de pagament

Eina en línia gratuïta que us ajuda a trobar ràpidament el tipus d'interès associat a un préstec del dia de pagament.

Taxa d'interès anual
0,00 %

Què són els préstecs de pagament?

Els préstecs de dia de pagament són préstecs a curt termini que estan destinats a ser reemborsats el proper dia de pagament del prestatari. Normalment són utilitzats per persones que necessiten un accés ràpid a diners en efectiu, però que poden no ser elegibles per als préstecs bancaris tradicionals a causa d'un historial de crèdit insuficient o per altres motius.

Els préstecs de dia de pagament solen oferir els prestadors de dia de pagament, que són institucions financeres especialitzades en oferir préstecs petits a curt termini. Per sol·licitar un préstec del dia de pagament, un prestatari normalment ha de proporcionar una prova d'ingressos, com ara un taló de pagament o un extracte bancari, i una identificació vàlida.

Els préstecs de dia de pagament solen ser per petites quantitats, que solen anar des d'uns quants centenars a uns quants milers de dòlars, i s'han de pagar en poques setmanes.