Резултатът е копиран

Калкулатор за лихвен процент по заем до заплата

Безплатен онлайн инструмент, който ви помага бързо да намерите лихвения процент, свързан с заем до заплата.

Годишен лихвен процент
0,00 %

Какво представляват заемите до заплата?

Заемите до заплата са краткосрочни заеми, които трябва да бъдат изплатени на следващия ден до заплата на кредитополучателя. Те обикновено се използват от лица, които се нуждаят от бърз достъп до пари, но може да не отговарят на изискванията за традиционни банкови заеми поради недостатъчна кредитна история или други причини.

Заемите до заплата обикновено се предлагат от кредитори до заплата, които са финансови институции, специализирани в предоставянето на малки, краткосрочни заеми. За да кандидатства за заем до заплата, кредитополучателят обикновено трябва да предостави доказателство за доход, като бланка или банково извлечение, както и валиден документ за самоличност.

Заемите до заплата обикновено са за малки суми, обикновено вариращи от няколкостотин до няколко хиляди долара и са предназначени да бъдат изплатени в рамките на няколко седмици.