Резултатът е копиран

Инфлационен калкулатор

Безплатен онлайн инструмент, който ви помага да изчислите еквивалентната покупателна способност на определена сума пари в различни периоди от време.

%
Години
Резултатна стойност
0,00

Какво представлява инфлацията?

Инфлацията се отнася до общото увеличение на цените на стоките и услугите в една икономика за определен период от време, обикновено измервано чрез индекса на потребителските цени (CPI) или други подобни индекси. С други думи, това е намаляването на покупателната способност на дадена валута с течение на времето.

Инфлация възниква, когато има излишък на търсене на стоки и услуги спрямо предлагането на тези стоки и услуги, което води до повишаване на техните цени. Това може да бъде причинено от различни фактори, включително увеличаване на паричното предлагане, намаляване на предлагането на стоки и услуги или увеличаване на търсенето поради фактори като икономически растеж или увеличени потребителски разходи.

Инфлацията може да има както положителни, така и отрицателни ефекти върху икономиката. От една страна, това може да насърчи разходите и инвестициите, тъй като хората се опитват да избегнат ефектите от инфлацията, като купуват стоки и активи, които ще запазят стойността си. От друга страна, високите нива на инфлация могат да затруднят бизнеса и потребителите да планират бъдещето и могат да доведат до икономическа нестабилност.

Централните банки и правителствата обикновено се опитват да управляват инфлацията чрез коригиране на лихвените проценти, контролиране на паричното предлагане и други мерки на паричната политика.