Резултатът е копиран

Калкулатор на комисионни за продажби

Безплатен онлайн инструмент, който ви помага да изчислите сумата пари, спечелени като комисионна, въз основа на продажбите и процента на комисионната на продавача.

%
Комисионна сума
0,00

Какво е комисионна за продажба?

Комисионната за продажба е форма на компенсация, изплащана на продавач или екип по продажбите за продажба на продукт или услуга. Обикновено се изчислява като процент от продажната цена или приходите, генерирани от продажбата.

Комисионната за продажби служи като мотивация и стимул за търговците да продават повече продукти или услуги, тъй като печалбите им се увеличават с нарастването на обема на продажбите им. Комисионната може да варира в зависимост от индустрията, компанията и конкретния продукт или услуга, които се продават.

Например, ако търговец продаде продукт с обща стойност на продажбите от $10 000 и има комисионна от 5%, неговата комисионна ще бъде $500 ($10 000 x 5% = $500).

Структурите на комисионните за продажби могат да бъдат прости или сложни в зависимост от индустрията и целите на компанията за продажби. Някои структури за комисионни за продажби може да предлагат основна заплата плюс комисионна, докато други могат да предлагат само комисионна без основна заплата.