Resultat copiat

Calculadora de comissions de vendes

Eina en línia gratuïta que us ajuda a calcular la quantitat de diners guanyada com a comissió en funció de les vendes i la taxa de comissió d'un venedor.

%
Import de la comissió
0,00

Què és la comissió de vendes?

La comissió de vendes és una forma de compensació que es paga a un venedor o equip de vendes per vendre un producte o servei. Normalment es calcula com un percentatge del preu de venda o els ingressos generats per la venda.

La comissió de vendes serveix com a motivació i incentiu perquè els venedors venguin més productes o serveis, ja que els seus guanys augmenten a mesura que augmenta el seu volum de vendes. La taxa de comissió pot variar segons la indústria, l'empresa i el producte o servei específic que es ven.

Per exemple, si un venedor ven un producte amb un valor de vendes total de 10.000 $ i té una taxa de comissió del 5%, la seva comissió seria de 500 $ (10.000 $ x 5% = 500 $).

Les estructures de comissions de vendes poden ser simples o complexes, depenent del sector i dels objectius de vendes de l'empresa. Algunes estructures de comissions de vendes poden oferir un sou base més comissió, mentre que altres només poden oferir comissions sense salari base.