Tulos kopioitu

Inflaatiolaskin

Ilmainen online-työkalu, jonka avulla voit laskea tietyn rahamäärän vastaavan ostovoiman eri ajanjaksoina.

%
Vuodet
Tulosarvo
0,00

Mikä on inflaatio?

Inflaatiolla tarkoitetaan tavaroiden ja palveluiden hintojen yleistä nousua taloudessa tietyn ajanjakson aikana, yleensä kuluttajahintaindeksillä (CPI) tai muilla vastaavilla indekseillä mitattuna. Toisin sanoen se on valuutan ostovoiman lasku ajan myötä.

Inflaatio tapahtuu, kun tavaroiden ja palveluiden kysyntä on ylimääräistä suhteessa näiden tavaroiden ja palvelujen tarjontaan, mikä johtaa niiden hintojen nousuun. Tämä voi johtua useista tekijöistä, kuten rahan tarjonnan lisääntymisestä, tavaroiden ja palveluiden tarjonnan vähenemisestä tai kysynnän kasvusta, joka johtuu sellaisista tekijöistä kuin talouskasvu tai lisääntynyt kulutuskulutus.

Inflaatiolla voi olla sekä myönteisiä että kielteisiä vaikutuksia talouteen. Toisaalta se voi kannustaa kuluttamaan ja investoimaan, kun ihmiset yrittävät välttää inflaation vaikutuksia ostamalla tavaroita ja omaisuutta, jotka säilyttävät arvonsa. Toisaalta korkea inflaatio voi vaikeuttaa yritysten ja kuluttajien tulevaisuuden suunnittelua ja johtaa taloudelliseen epävakauteen.

Keskuspankit ja hallitukset yrittävät yleensä hallita inflaatiota säätämällä korkoja, säätelemällä rahan tarjontaa ja muita rahapoliittisia toimenpiteitä.