Το αποτέλεσμα αντιγράφηκε

Υπολογιστής τιμών μετά από φόρους

Δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο που σας βοηθά να υπολογίσετε το συνολικό κόστος ενός αντικειμένου, συμπεριλαμβανομένων των φόρων.

%
Τιμή μετά από φόρο
0,00
Ποσό φόρου
0,00

Τι είναι η τιμή μετά από φόρους;

Η τιμή μετά από φόρους αναφέρεται στο συνολικό κόστος ενός αντικειμένου ή μιας υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ισχυόντων φόρων. Αυτό είναι το ποσό που θα πληρώσει πραγματικά ένας καταναλωτής για να αγοράσει το προϊόν και αντικατοπτρίζει την τιμή του προϊόντος συν τυχόν φόρους που προστίθενται.

Για παράδειγμα, εάν η τιμή προ φόρων ενός αντικειμένου είναι 100 $ και ο φορολογικός συντελεστής είναι 7%, τότε η τιμή μετά τη φορολογία θα είναι 107 $ (100 $ + 7 $). Αυτό είναι το ποσό που θα πλήρωνε ο καταναλωτής στο ταμείο.

Ο υπολογισμός της τιμής μετά τη φορολογία είναι σημαντικός επειδή επιτρέπει στους καταναλωτές να συγκρίνουν με ακρίβεια τις τιμές των ειδών που έχουν διαφορετικούς φορολογικούς συντελεστές ή πωλούνται σε διαφορετικές τοποθεσίες. Βοηθά επίσης τους καταναλωτές να καθορίσουν τον προϋπολογισμό των αγορών τους και να διασφαλίσουν ότι γνωρίζουν το συνολικό κόστος ενός προϊόντος πριν κάνουν μια αγορά.

Τι είναι ο φόρος επί των πωλήσεων;

Ο φόρος επί των πωλήσεων είναι ένας φόρος που επιβάλλεται από τις πολιτειακές και τοπικές κυβερνήσεις σε αγαθά και υπηρεσίες που πωλούνται στους καταναλωτές. Ο φόρος είναι συνήθως ένα ποσοστό της τιμής πώλησης του αντικειμένου και προστίθεται στην τιμή του αντικειμένου στο σημείο πώλησης. Ο σκοπός του φόρου επί των πωλήσεων είναι η δημιουργία εσόδων για κρατικά προγράμματα και υπηρεσίες.

Οι συντελεστές φόρου επί των πωλήσεων διαφέρουν από πολιτεία σε πολιτεία και από πόλη σε πόλη μέσα σε μια πολιτεία. Ορισμένες πολιτείες δεν έχουν φόρο επί των πωλήσεων, ενώ άλλες έχουν συντελεστές που μπορεί να φτάσουν το 10% ή περισσότερο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες ενδέχεται να απαλλάσσονται από τον φόρο επί των πωλήσεων, όπως συνταγογραφούμενα φάρμακα ή είδη παντοπωλείου.

Οι επιχειρήσεις που πωλούν αγαθά και υπηρεσίες είναι υπεύθυνες για την είσπραξη και την απόδοση του φόρου επί των πωλήσεων στην αρμόδια κρατική υπηρεσία. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να παρακολουθούν τους συντελεστές φόρου επί των πωλήσεων και τους κανόνες για τις δικαιοδοσίες στις οποίες δραστηριοποιούνται και να διασφαλίζουν ότι χρεώνουν το σωστό ποσό φόρου στους πελάτες τους.