Το αποτέλεσμα αντιγράφηκε

Υπολογιστής αύξησης πληρωμής

Δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο που σας βοηθά να υπολογίσετε το ποσό της αύξησης και το νέο εισόδημα μετά από αύξηση μισθού.

%
Ποσό μισθοδοσίας μετά την αύξηση
0,00
Ποσό αύξησης πληρωμής
0,00

Πώς να υπολογίσετε μια αύξηση μισθού;

Ακολουθούν τα βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε για να υπολογίσετε την αύξηση της αμοιβής σας:

 1. Προσδιορίστε τον τρέχοντα μισθό σας ή το ωρομίσθιο. Αυτό θα πρέπει να είναι το ποσό που κερδίζετε αυτήν τη στιγμή πριν από οποιαδήποτε πιθανή αύξηση μισθού.
 2. Αποφασίστε για το ποσοστό της αύξησης του μισθού που θα λάβετε. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα σταθερό ποσοστό που καθορίζεται από τον εργοδότη σας ή το οποίο διαπραγματεύεται κατά τη διάρκεια μιας διαπραγμάτευσης μισθού.
 3. Υπολογίστε το ποσό αύξησης μισθού πολλαπλασιάζοντας τον τρέχοντα μισθό ή το ωρομίσθιο επί το ποσοστό αύξησης. Για παράδειγμα, εάν αυτή τη στιγμή κερδίζετε 50.000 $ ετησίως και λαμβάνετε αύξηση μισθού 5%, ο νέος σας μισθός θα είναι 52.500 $ (50.000 $ x 1,05) .
 4. Εάν λαμβάνετε επιδόματα ή άλλες αποζημιώσεις εκτός μισθού, σκεφτείτε πώς η αύξηση της αμοιβής μπορεί να επηρεάσει αυτά τα οφέλη. Για παράδειγμα, ορισμένες παροχές μπορεί να υπολογιστούν με βάση ένα ποσοστό του μισθού σας, επομένως μια αύξηση μισθού μπορεί να αυξήσει την αξία αυτών των παροχών.

Θυμηθείτε να λάβετε υπόψη τυχόν φόρους ή άλλες μειώσεις που ενδέχεται να αφαιρεθούν από τον μισθό σας, καθώς αυτό θα επηρεάσει την αμοιβή σας. Επίσης, λάβετε υπόψη ότι ορισμένοι εργοδότες ενδέχεται να εφαρμόζουν πολιτικές σχετικά με τις αυξήσεις μισθών, όπως ανώτατα όρια για ποσοστιαίες αυξήσεις ή συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για την επιλεξιμότητα για αύξηση μισθών.

Πότε μπορείτε να περιμένετε αύξηση μισθού;

Ο χρόνος και η συχνότητα των αυξήσεων μισθών μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την εταιρεία και τον κλάδο. Ορισμένες εταιρείες έχουν ένα καθορισμένο χρονοδιάγραμμα για ετήσιες αυξήσεις μισθών, ενώ άλλες ενδέχεται να παρέχουν αυξήσεις μισθών με βάση την απόδοση ή άλλους παράγοντες. Ακολουθούν ορισμένοι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν το πότε μπορείτε να περιμένετε μια αύξηση μισθού:

 • Έλεγχος απόδοσης: Πολλές εταιρείες συνδέουν τις αυξήσεις μισθών με τις αξιολογήσεις απόδοσης, οι οποίες συνήθως διεξάγονται σε ετήσια ή εξαμηνιαία βάση. Εάν έχετε θετική κριτική και έχετε καλύψει ή υπερβεί τις προσδοκίες απόδοσης, μπορεί να πληροίτε τα κριτήρια για αύξηση μισθού.
 • Πολιτικές εταιρείας: Ελέγξτε τις πολιτικές της εταιρείας σας ή το εγχειρίδιο εργαζομένων για να δείτε εάν υπάρχουν οδηγίες για αυξήσεις μισθών, όπως πόσο συχνά παρέχονται ή πόσο θα είναι η αύξηση.
 • Συνθήκες αγοράς: Σε ορισμένους κλάδους, οι αυξήσεις στους μισθούς μπορεί να συνδέονται με τις συνθήκες της αγοράς, όπως η προσφορά και η ζήτηση για εργαζομένους σε έναν συγκεκριμένο τομέα. Εάν η ζήτηση για εργαζομένους είναι υψηλή και η προσφορά χαμηλή, οι εταιρείες μπορεί να προσφέρουν υψηλότερες αυξήσεις στους μισθούς για να προσελκύσουν και να διατηρήσουν εργαζομένους.
 • Προαγωγή ή αλλαγή θέσης εργασίας: Μια προαγωγή ή αλλαγή θέσης εργασίας εντός της εταιρείας μπορεί να συνοδεύεται από αύξηση μισθού. Αυτό θα μπορούσε να είναι προαγωγή σε υψηλότερο επίπεδο, ανάληψη πρόσθετων ευθυνών ή μετάθεση σε ρόλο με υψηλότερο εύρος αποδοχών.
 • Διάρκεια απασχόλησης: Ορισμένες εταιρείες παρέχουν αυξήσεις μισθών με βάση τη διάρκεια της απασχόλησης, όπως ετήσια αύξηση για κάθε έτος υπηρεσίας.

Συμβουλές για τη διαπραγμάτευση μιας αύξησης μισθού

Η διαπραγμάτευση μιας αύξησης μισθού μπορεί να είναι εκφοβιστική, αλλά είναι μια σημαντική ικανότητα που πρέπει να αναπτύξετε προκειμένου να υποστηρίξετε την αξία σας και να πετύχετε τους οικονομικούς σας στόχους. Ακολουθούν ορισμένες συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να διαπραγματευτείτε μια αύξηση μισθού:

 1. Έρευνα: Πριν ξεκινήσετε τη διαπραγμάτευση, τα πρότυπα του κλάδου έρευνας και το μέσο εύρος μισθών για τη θέση και το επίπεδο εμπειρίας σας. Αυτό θα σας βοηθήσει να καταλάβετε τι πρέπει να πληρώνεστε και τι είναι λογικό να ζητήσετε.
 2. Γνωρίστε την αξία σας: Να είστε έτοιμοι να συζητήσετε τις συνεισφορές σας στην εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων επιτευγμάτων και επιτυχιών. Επισημάνετε τον τρόπο με τον οποίο η εργασία σας έχει συμβάλει στους στόχους και στο τελικό αποτέλεσμα της εταιρείας.
 3. Εξάσκηση: Κάνετε πρόβες το βήμα σας έγκαιρα, ώστε να μπορείτε να μιλήσετε με σιγουριά και ξεκάθαρα για τα επιτεύγματά σας και την αξία που προσφέρετε στην εταιρεία.
 4. Σκεφτείτε το χρονοδιάγραμμα: Ο συγχρονισμός μπορεί να είναι σημαντικός όταν διαπραγματεύεστε μια αύξηση μισθού. Εξετάστε το ενδεχόμενο να προγραμματίσετε τη συνομιλία μετά από ένα επιτυχημένο έργο ή άλλο επίτευγμα ή πριν οριστεί ο ετήσιος προϋπολογισμός.
 5. Να έχετε αυτοπεποίθηση, αλλά όχι συγκρουσιακό: Προσεγγίστε τη διαπραγμάτευση με αυτοπεποίθηση και θετική στάση, αλλά αποφύγετε να είστε συγκρουσιακός ή επιθετικός. Θυμηθείτε, ζητάτε αύξηση μισθού και όχι αύξηση.
 6. Να είστε ευέλικτοι: Εξετάστε άλλες μορφές αποζημίωσης, όπως αυξημένο χρόνο διακοπών, ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας ή ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης.
 7. Έχετε ένα εφεδρικό σχέδιο: Να είστε έτοιμοι να συζητήσετε εναλλακτικές λύσεις εάν ο εργοδότης σας δεν είναι σε θέση να παράσχει αύξηση μισθού. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει τη συζήτηση ενός χρονοδιαγράμματος για μελλοντική αύξηση μισθού ή το αίτημα για πρόσθετες ευθύνες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε προαγωγή ή αύξηση μισθού στο μέλλον.

Θυμηθείτε, η διαπραγμάτευση μιας αύξησης μισθού είναι μια δεξιότητα που απαιτεί εξάσκηση. Ακόμα κι αν δεν λάβετε την ακριβή αύξηση που περιμένατε, η διαδικασία μπορεί να σας βοηθήσει να αναπτύξετε αυτοπεποίθηση και διεκδίκηση στην υποστήριξη της αξίας σας.

Ποσοστό αύξησης μισθών ανά κλάδο

Το ποσοστό αύξησης μισθού μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τον κλάδο, τις πολιτικές της εταιρείας και την ατομική απόδοση. Τούτου λεχθέντος, ακολουθούν ορισμένες γενικές οδηγίες για τα ποσοστά αύξησης των μισθών ανά κλάδο:

 • Υγειονομική περίθαλψη: Ο κλάδος της υγειονομικής περίθαλψης έχει δει μερικές από τις μεγαλύτερες αυξήσεις μισθών τα τελευταία χρόνια, με μέσες ετήσιες αυξήσεις που κυμαίνονται από 3% έως 5%.
 • Τεχνολογία: Η βιομηχανία της τεχνολογίας είναι γνωστή για την προσφορά ανταγωνιστικών μισθών, με μέσες ετήσιες αυξήσεις που κυμαίνονται από 2% έως 6%.
 • Οικονομικά: Τα ποσοστά αύξησης των αμοιβών στον χρηματοοικονομικό κλάδο ποικίλλουν ευρέως ανάλογα με το συγκεκριμένο επίπεδο εργασίας και εμπειρίας, αλλά οι μέσες ετήσιες αυξήσεις κυμαίνονται συνήθως από 2% έως 4%.
 • Εκπαίδευση: Τα ποσοστά αύξησης των μισθών στον κλάδο της εκπαίδευσης συχνά συνδέονται με συνδικάτα εκπαιδευτικών και συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Κατά μέσο όρο, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναμένουν ετήσιες αυξήσεις που κυμαίνονται από 1% έως 3%.
 • Λιανικό εμπόριο και φιλοξενία: Τα ποσοστά αύξησης των αμοιβών στους κλάδους λιανικής και φιλοξενίας είναι συνήθως χαμηλότερα από ό,τι σε άλλους κλάδους, με μέσες ετήσιες αυξήσεις που κυμαίνονται από 1% έως 2%.

Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι αυτές είναι απλώς γενικές οδηγίες και ότι το ποσοστό αύξησης της αμοιβής που λαμβάνετε μπορεί να εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η ατομική σας απόδοση, οι πολιτικές της εταιρείας και η συνολική κατάσταση της οικονομίας. Είναι πάντα καλή ιδέα να κάνετε την έρευνά σας και να μιλήσετε με τον εργοδότη σας για να κατανοήσετε τις πολιτικές και τις προσδοκίες του σχετικά με τις αυξήσεις μισθών.