Výsledek zkopírován

Kalkulačka ziskové marže

Bezplatné online nástroj, který vám pomůže vypočítat ziskovou marži produktu nebo služby, což je procento příjmů, které představuje zisk po odečtení všech nákladů a výdajů.

Procento ziskové marže
0,00 %
Výše zisku
0,00

Co je zisková marže?

Zisková marže je finanční poměr, který měří ziskovost podniku nebo produktu tím, že vyjadřuje výši zisku jako procento z příjmů. Jinými slovy, je to procento výnosu, které představuje zisk poté, co byly odečteny všechny náklady a výdaje.

Existuje několik typů ziskové marže, včetně hrubé ziskové marže, provozní ziskové marže a čisté ziskové marže. Každý typ ziskové marže se zaměřuje na jinou úroveň nákladů a výdajů.

Rozpětí hrubého zisku je poměr hrubého zisku (tržby minus náklady na prodané zboží) k výnosům. Toto měří ziskovost produktů nebo služeb obchodu předtím, než vezme v úvahu provozní náklady a jiné náklady.

Provozní zisková marže je poměr provozního zisku (výnos minus provozní náklady) k výnosu. Toto měří ziskovost operací obchodu, brát v úvahu všechny provozní náklady, takový jako platy, nájem a pomůcky.

Rozpětí čistého zisku je poměr čistého zisku (výnosy minus všechny náklady, včetně daní a úroku) k výnosu. Toto měří celkovou ziskovost obchodu poté, co byly odečteny všechny náklady a výdaje.

Ziskové rozpětí je pro podniky důležitou metrikou, protože ukazuje, jak efektivně generují zisky ze svých prodejů. Vysoká zisková marže naznačuje, že podnik generuje větší zisk za každý dolar tržeb, zatímco nízká zisková marže naznačuje, že podnik má potíže s vytvářením zisků.