ഫലം പകർത്തി

ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ബാലൻസ് കാൽക്കുലേറ്റർ

ഒരു പ്രത്യേക നിക്ഷേപത്തിന് ആവശ്യമായ പ്രാരംഭ ബാലൻസ് കണക്കാക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന സൗജന്യ ഓൺലൈൻ ടൂൾ.

%
ബാലൻസ് ആരംഭിക്കുന്നു
0.00
മൊത്തം പലിശ
0.00

നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപത്തിന് മികച്ച റിട്ടേൺ നിരക്ക് എങ്ങനെ ലഭിക്കും?

നിക്ഷേപത്തിന് ഏറ്റവും മികച്ച റിട്ടേൺ നിരക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നിക്ഷേപത്തിന് അച്ചടക്കവും തന്ത്രപരവുമായ സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപ വരുമാനം പരമാവധിയാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില നുറുങ്ങുകൾ ഇതാ:

  1. നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപ ലക്ഷ്യങ്ങളും റിസ്ക് ടോളറൻസും നിർണ്ണയിക്കുക: നിങ്ങൾ നിക്ഷേപം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപ ലക്ഷ്യങ്ങളും റിസ്ക് ടോളറൻസും നിർണ്ണയിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപ ലക്ഷ്യങ്ങൾ, എത്രത്തോളം നിക്ഷേപിക്കണം, എത്ര കാലയളവ് എന്നിവ തീരുമാനിക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും, അതേസമയം നിങ്ങളുടെ റിസ്ക് ടോളറൻസ് ശരിയായ നിക്ഷേപം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് നിങ്ങളെ നയിക്കും.
  2. നിങ്ങളുടെ പോർട്ട്‌ഫോളിയോ വൈവിധ്യവൽക്കരിക്കുക: വിവിധ ആസ്തികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് അപകടസാധ്യത വ്യാപിപ്പിക്കാനും വിപണിയിലെ ചാഞ്ചാട്ടത്തിന്റെ ആഘാതം കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കും. ഇതിനർത്ഥം ഓഹരികൾ, ബോണ്ടുകൾ, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്, മറ്റ് ആസ്തികൾ എന്നിവയിൽ നിക്ഷേപിക്കുക എന്നാണ്.
  3. കുറഞ്ഞ ചെലവുള്ള ഇൻഡക്സ് ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുക: എസ് ആന്റ് പി 500 പോലെയുള്ള ഒരു പ്രത്യേക മാർക്കറ്റ് ഇൻഡക്സ് ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു തരം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടാണ് ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ടുകൾ. അവ കുറഞ്ഞ ചിലവുള്ള നിക്ഷേപ ഓപ്ഷനാണ്, ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ സജീവമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഫണ്ടുകളെ മറികടക്കുന്നതായി കാണിക്കുന്നു. .
  4. ഫീസ് കുറയ്ക്കുക: ഉയർന്ന നിക്ഷേപ ഫീസ് കാലക്രമേണ നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപ വരുമാനത്തെ ബാധിക്കും. ചെലവ് കുറഞ്ഞ നിക്ഷേപ ഓപ്ഷനുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതും അനാവശ്യ ഫീസ് ഒഴിവാക്കുന്നതും നിങ്ങളുടെ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും.
  5. ദീർഘകാലത്തേക്ക് നിക്ഷേപിക്കുക: ദീർഘകാലത്തേക്ക് നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ഹ്രസ്വകാല വിപണിയിലെ ചാഞ്ചാട്ടം ഒഴിവാക്കാനും സംയുക്ത പലിശ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. ഹ്രസ്വകാല വിപണിയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ആവേശകരമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
  6. അറിഞ്ഞിരിക്കുക: മാർക്കറ്റ് ട്രെൻഡുകളും സാമ്പത്തിക വാർത്തകളും കാലികമായി നിലനിർത്തുന്നത് അറിവോടെയുള്ള നിക്ഷേപ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. നിക്ഷേപത്തെക്കുറിച്ചും വ്യക്തിഗത ധനകാര്യത്തെക്കുറിച്ചും തുടർച്ചയായി സ്വയം ബോധവൽക്കരിക്കുന്നത് ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടുതൽ അറിവുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

ഈ നുറുങ്ങുകൾ പിന്തുടർന്ന് നിക്ഷേപത്തിന് അച്ചടക്കവും തന്ത്രപരവുമായ സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപത്തിന് മികച്ച റിട്ടേൺ നിരക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. എന്നിരുന്നാലും, നിക്ഷേപം എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു പരിധിവരെ അപകടസാധ്യത ഉൾക്കൊള്ളുന്നുവെന്നും മുൻകാല പ്രകടനം ഭാവി ഫലങ്ങളുടെ ഗ്യാരണ്ടി അല്ലെന്നും ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.