Resultat copiat

Calculadora d'acceleració

Eina en línia gratuïta que us ajuda a calcular l'acceleració, la velocitat, el temps i la distància d'un objecte en moviment.

Acceleració
0,00 m/s²
Acceleració
0,00 m/s²
Distància
0,00 m
Distància
0,00 m
Velocitat inicial
0,00 m/s
Velocitat inicial
0,00 m/s
Velocitat final
0,00 m/s
Velocitat final
0,00 m/s

Què és l'acceleració?

L'acceleració és la velocitat a la qual canvia la velocitat d'un objecte al llarg del temps. En altres paraules, mesura la rapidesa amb què augmenta o disminueix la velocitat d'un objecte, o amb quina rapidesa canvia de direcció.

L'acceleració és una magnitud vectorial, el que significa que té tant magnitud (la quantitat d'acceleració) com direcció (la direcció del canvi de velocitat). La unitat estàndard d'acceleració és metres per segon quadrat (m/s²).

Per exemple, si un cotxe viatja inicialment a 30 metres per segon i després augmenta la seva velocitat a 40 metres per segon durant un període de 5 segons, la seva acceleració seria:

Acceleració = (Velocitat final - Velocitat inicial ) / Temps
Acceleració = (40 m/s - 30 m/s) / 5 s
Acceleració = 2 m/s²

Això significa que la velocitat del cotxe augmenta 2 metres per segon cada segon durant el Interval de 5 segons.